Email

Mail Economy #1

50,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 5 GB
 • Địa chỉ Email: 5
 • Email Forwarder: 5
 • Mail list: 1
 • Parked Domains: 0
 • Mã hóa SSL:
 • SpamAssassin & Kaspersky:
 • Dung lượng:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Mail Economy #2

100,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 10 GB
 • Địa chỉ Email: 20
 • Email Forwarder: 20
 • Mail list: 2
 • Parked Domains: 0
 • Mã hóa SSL:
 • SpamAssassin & Kaspersky:
 • Dung lượng:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Mail Server #1

180,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 20 GB
 • Địa chỉ Email: 50
 • Email Forwarder: 50
 • Mail list: 3
 • Parked Domains: 0
 • Mã hóa SSL:
 • SpamAssassin & Kaspersky:
 • Dung lượng:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Mail Server #2

300,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 50 GB
 • Địa chỉ Email: 100
 • Email Forwarder: 100
 • Mail list: 10
 • Parked Domains: 2
 • Mã hóa SSL:
 • SpamAssassin & Kaspersky:
 • Dung lượng:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Mail Server #3

450,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 100 GB
 • Địa chỉ Email: 200
 • Email Forwarder: 200
 • Mail list: 15
 • Parked Domains: 3
 • Mã hóa SSL:
 • SpamAssassin & Kaspersky:
 • Dung lượng:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Mail Server #4

600,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 190 GB
 • Địa chỉ Email: 300
 • Email Forwarder: 300
 • Mail list: 20
 • Parked Domains: 5
 • Mã hóa SSL:
 • SpamAssassin & Kaspersky:
 • Dung lượng:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Mail Server #5

750,000

/ Tháng

 • Dung lượng: 220 GB
 • Địa chỉ Email: 499
 • Email Forwarder: 499
 • Mail list: 40
 • Parked Domains: 7
 • Mã hóa SSL:
 • SpamAssassin & Kaspersky:
 • Dung lượng:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP:

Đăng ký

Hỗ trợ 24/7. Liên hệ với chúng tôi ngay